Glavna PODRŠKA :: POJMOVNIK :: O NAMA :: KONTAKT  
 

 

DIGITALNI CERTIFIKATI
Kako doći do sertifikata

OBRASCI
Obrasci za izdavanje certifikata

REGISTRACIONE KANCELARIJE
Spisak kancelarija u kojima možete
podnijeti zahtjev

CJENOVNIK
Cjenovnik usluga e-mon CA

UPUTSTVA
Uputstva za preuzimanje i instaliranje

OBNAVLJANJE CERTIFIKATA

JAVNI IMENIK
Javni imenik digitalnih certifikata

 

 

DIGITALNI CERTIFIKATI

Šta je to digitalni certifikat?

Najjednostavnije rečeno digitalni certifikat je elektronska identifikacija učesnika na mreži. Digitalni certifikat možemo nazvati i digitalnom ličnom kartom .
Digitalni certifikat u cyber prostoru, je sredstvo kojim ćete vi ili osoba sa kojom komunicirate dokazati identitet . Pošto na internetu nema policije koja bi provjerila vaše podatke i izdala vam ličnu kartu, utvrđivanje identiteta i izdavanje digitalnog certifikata obavlja certifikaciono tijelo (eng. Certificate Autority).

Kako doći do digitalnog certifikata?

Postupak dobijanja digitalniog certifikata sastoji se od nekoliko koraka:

 1. Naručilac (fizičko lice ili ovlašćena osoba pravnog lica) u lokalnoj registracionoj kancelariji, ovlašćenoj za prihvatanje zahtjeva za izdavanje certifikata, predaje:
  1. popunjen Zahtjev za izdavanje digitalnog certifikata za fizičko odnosno pravno lice,
  2. identifikacione dokumente
   - lična karta ili pasoš za fizička lica
   - podaci o registraciji preduzeća za pravna lica
 2. Ovlašćeni službenik lokalne registracione kancelarije utvrđuje identitet naručioca i ispravnost podataka popunjenih u Zahtjevu.
 3. Ovlašćeni službenik lokalne registracione kancelarije šalje ovjeren Zahtjev do e-mon CA , gdje se naručilac registruje u bazu podataka certifikacionog tijela.
 4. Nakon izdavanja certifikata certifikaciono tijelo dostavlja korisniku dva podatka za preuzimanje certifikata:
  -Referentni broj (eng. reference number)
  -Autorizacioni kod (eng. authorization code)

  Ukoliko korisnik ne poseduje adresu elektronske pošte, i referentni broj i autorizacioni kod će mu biti dostavljeni poštom na adresu naznačenu u Ugovoru.
 5. U slučaju izdavanja certifikata na smart kartici, korisnik će biti obaviješten da preuzme smart karticu sa certifikatom u lokalnoj registracionoj kancelariji ili će mu smart kartica biti dostavljena poštom na adresu naznačenu u Zahtjevu.

 

  

Politika certifikacije

Pravna podloga

Identitet e-mon

Root certifikat