O digitalnim sertifikatima

Pročitajte ovaj kratak tekst koji će Vas uvesti u nov i interesantan svet Digitalnih Sertifikata.


Digitalni sertifikati

Šta je uopšte Digitalni Sertifikat? Digitalni Sertifikat, naziva se još i Digitalni ID, je elektronski ekvivalent vozačkoj dozvoli, pasošu ili ličnoj karti. Digitalni Sertifikat se prenosi elektronskim putem da bi potvrdio Vaš identitet ili Vaše pravo da pristupite poverljivim informacijama ili servisima. Digitalni Sertifikati se ne koriste samo za potvrdu identiteta ljudi, već i za proveru pristupa Web sajtovima (suštinsko za zaštitu elektronskog poslovanja) i softveru koji se šalje preko Weba.

Digitalni Sertifikati donose POVERENJE i BEZBEDNOST prilikom komunikacije ili obavljanja posla putem Interneta.

Digitalni Sertifikati Vam omogućuju da proverite identitet posetioca i ograničite mu pristup u zavisnosti od njegovih prava. Možete takođe koristiti Digitalni Sertifikat za potvrdu Vašeg identiteta Web serverima ili za zaštitu email-a sa poverljivim informacijama.

Digitalni Sertifikati su pravi izbor za poslovnu komunikaciju kao što je dozvoljavanje Vašim korisnicima i poslovnim partnerima kontrolisanog pristupa poverljivim Web stranama za osvežavanje podataka o naruèenim proizvodima, datumu isporuke, i trenutnim zalihama.


Šta se sve može sertifikatom?

Podesite Vaš sajt da identifikuje i proverava digitalne sertifikate klijenata i moći ćete da:

  • Ograničite pristup određenim sadržajima za pojedine korisnike - ključno ako želite da zabranite nekim korisnicima korišćenje pojedinih servisa ili da ponudite više različitih nivoa servisa za Vaše klijente i partnere u zavisnosti od njihove važnosti.
  • Trenutno proveravate identitet posetioca, umesto da tražite korisnička imena i lozinke.
  • Povećajte zadovoljstvo klijenata pojednostavljenjem pristupa korišćenjem digitalnog sertifikata za pristupanje Vašem Web sajtu.
  • Povećajte prihode oglašavanjemna osnovu analize ličnih informacija o klijentima koje su sadržane u digitalnim sertifikatima.
  • Poboljšate kvalitet svog sajta prilagođavanjem sadržaja prema svojim korisnicima, na osnovu njihovih individualnih interesovanja, korišćenjem pretrage prethodnih narudžbina, ili pretrage profila koje dobijate iz digitalnih sertifikata Vaših klijenata.

Kako da najbolje iskoristite mogućnosti digitalnih sertifikata?

  • Poslovna komunikacija. Koristite digitalne sertifikate da ponudite Vašim snabdevačima i partnerima kontrolisani pristup poverljivim Web stranama za osvežavanje podataka o naručenim proizvodima,datumu isporuke, i trenutnim zalihama.
  • Banke. Omogućite korisnicima siguran pristup računima za proveru stanja ili vršenje odgovarajuće transakcije - izdajte digitalne sertifikate Vašim klijentima koji ih mogu koristiti za univerzalan pristup Vašem sajtu, poverljivim sadržajima i servisima. Možete takođe koristiti digitalne sertifikate za slanje sigurnih email poruka sa podacima o privatnom računu korisnika.
  • Online prodavnice. Analizirajte interesovanja, visinu računa i broj naručivanja pojedinih kupaca, napravite profile kupaca i prilagodite izgled svog sajta - sve ovo zasnovano na informacijama koje ćete dobiti korišćenjem digitalnih sertifikata. Možete čak da u vašoj bazi podataka pohranite uz porudžbinu, podatke o kupcu dobijene iz njegovog ličnog sertifikata.
  • Izdavaštvo. Prikupite informacije iz digitalnih sertifikata na osnovu kojih ćete prepoznati svoje čitaoce, kreirajte profile čitalaca i povećajte vrednost Vašeg reklamiranja.
  • Uslužne delatnosti. Kompanije koje vrše isporuku mogu izdavati svojim korisnicima digitalne sertifikate kako bi naručivanje vršili online.

Sertifikaciona tela

Autoriteti za Sertifikaciju(CA) su elektronski ekvivalent pasoškim uredima. CA izdaju digitalne sertifikate i verifikuju identitet imaoca i njegova prava. CA su odgovorni za skladištenje javnih ključeva pojedinaca ili organizacija zajedno sa drugim identifikacionim podacima u svakom digitalnom sertifikatu i njihovo kriptografsko potpisivanje. To je slično standardnom potpisivanju, kojim se potvrđuje tačnost podataka i omogućava njihovo korišćenje.

Pogledati Autoritete za Sertifikaciju


Početna stranica