Obnavljanje sertifikata

Dobrodošli na stranice za obnavljanje sertifikata. Prilikom obnavljanja sertifikata, par ključeva na smart kartici se ne menja. Kreira se PKCS#10 zahtev za sertifikatom i nakon izdavanja sertifikata i potpisivanja od strane CA, novi sertifikat se upisuje na smart karticu, a stari sertifikat briše.

Čitanje postojećeg sertifikata na kartici

Molimo vas ubacite karticu i kliknite na dugme Dalje. Aplikacija će pročitati sertifikat sa kartice i proveriti da li ga je moguće obnoviti
Čitač:
Tip kartice: